Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Aida

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
26. 6. 1948 Premiere
Call #: K 12 257 P (ID=35130)
Genre: Opera
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno a databáze dokumentace Du

Authors

Composer:Giuseppe Verdi; Libretto:Antonio Ghislanzoni

Producers

Translation:Václav Juda Novotný; Conductor:Bohumír Liška; Stage Director:Miloš Wasserbauer; Choregrapher:Ivo Váňa Psota; Chorus Master:Vilibald Rubínek; Set Design:Vladimir Žedrinskij

Cast

Král egyptský:Vlastimil Šíma; Amneris, králova dcera:Božena Ministrová (alternation); Amneris, jeho dcera:Jarmila Palivcová (alternation); Aida, ethiopská otrokyně:Blažena Kosková (alternation); Marie Steinerová (alternation); Radames:Gustav Remec (alternation); Jaroslav Stříška (alternation); Velekněz:Zdeněk Kroupa; Amonasro, ethiopský král:František Roesler; Kněžka:Libuše Domanínská (alternation); Soňa Spurná (alternation); Vlasta Severová (alternation); Posel:Antonín Pelc
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2; programme 3; programme 4; clippings
Other links
 
Partners