Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Bohéma

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
10. 9. 1947 Premiere
Call #: K 16 114 P (ID=35128)
Genre: Opera
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno a databáze dokumentace Du

Authors

Composer:Giacomo Puccini; Libretto:Giuseppe Giacosa; Libretto:Luigi Illica

Producers

Translation:Václav Juda Novotný; Conductor:Antonín Balatka; Conductor:Bohumil Gregor; Conductor:Bohumír Liška; Conductor:Vilibald Rubínek; Stage Director:Miloš Wasserbauer; Set Design:Josef Adamíček

Cast

Rudolf, básník:Boris Čechovský; Schaunard, hudebník:František Roesler (alternation); Vlastimil Šíma (alternation); Marcel, malíř:Eduard Hrubeš (alternation); Géza Fišer (alternation); Colline, filosof:Leonid Pribytkov (alternation); Collin, filosof:Rudolf Asmus (alternation); Benoit, domácí:Jiří Kozderka; Alcindor, státní rada:Josef Kejř; Parpignol:Antonín Pelc; Mimi:Libuše Domanínská (alternation); Soňa Spurná (alternation); Musetta:Cecilie Strádalová (alternation); Ludmila Ledererová (alternation); Prodavač:Alois Minařík; Celník:Vladimír Babušík; Číšník:Otto Strejček; Strážník:Alois Minařík (alternation); František Pospíšilík (alternation); Václav Sova (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; programme 3
Other links
 
Partners