Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Žebravý student

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: opereta Brno do 50
Stage: Reduta Brno
Opening:
30. 10. 1948 Premiere
Call #: K 12 362 P (ID=35114)
Genre: Operette
Note:
Plněno ze soupisu ND Brno

Authors

Composer:Karl Millöcker; Libretto:Camillo Zell; Libretto:Richard Genée

Producers

Conductor:Emanuel Punčochář; Set Design:Josef Adamíček; Choregrapher:Josef Němeček

Cast

Palmatica, hraběnka Navalská:Helena Burianová (alternation); Plamatica, hraběnka Navalská:Jarmila Lenská (alternation); Laura:Inka Karenová (j.h.); Bronislava:Míla Ledererová (alternation); Alena Bílková (alternation); Plukovník Ollendorf, guvernér:Karel Kosina; Wangenheim, poručík:Jindřich Kubínský; Schweinitz, poručík:Jindřich Loukota; Rochov, poručík:Karel Novák; Richthoffen:Arné Vašíček; Bohumil Malachovski, velitel h:Jan Purkrábek; Eva, jeho choť:Jarmila Nováková; Jan Janicki:Arnošt Škoda; Šimon Romanovič:Jan Čihák; Starosta města Krakova:Adolf Slezák; Onuphrie, sluha Palmatice:Jiří Kment; Enterich, saský invalida:Karel Šeplavý; Pifke, vrátný:Zdeněk Pelikán; Pufke, vrátný:Čestmír Komárek; Rej, hospodský:Zdeněk Skopal; Saský vojín:Antonín Špaček
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners