Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Vlasty skon

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
13. 4. 1949 Premiere
Call #: K 34 050 (ID=35097)
Genre: Opera
Note:
Plněno ze soupisu ND Brno

Authors

Composer:Otakar Ostrčil; Libretto:Karel Pippich

Producers

Conductor:Bohumír Liška; Stage Director:Jiří Fiedler; Set Design:Josef Svoboda; Chorus Master:Vilibald Rubínek

Cast

Vlasta:Jarmila Kristenová (alternation); Marie Steinerová (alternation); Vlaslav:Antonín Jurečka; Svatava:Libuše Domanínská (alternation); Emilie Zachardová (alternation); Vojmír:František Roesler; Bořek:Vlastimil Šíma; I. lučištník:Antonín Pelc; II. lučištník:Zdeněk Kroupa; Morana:Helena Lehká; Hlas Šárky:Cecilie Strádalová; Hlas Stratky:Soňa Spurná; Hlas Častavy:Helena Burianová; Hlas Zdoběny:Božena Ministrová (alternation); Marie Řezníčková (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 4 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners