Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Výstřely v Dlouhé ulici

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
15. 12. 1948 Premiere
Call #: (ID=35055)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze svázaných programů repertoáru ND Brno
Other links
 
Partners