Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Pevnost (Bašta)

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
28. 10. 1948 Premiere
Call #: K 30 967 P (ID=35034)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Peter Karvaš; Translation:Jan Grossman

Producers

Stage Director:Karel Novák; Set Design:Igor Valenta

Cast

Osoby prvého dějství:; Andreas:Rudolf Jurda; Tobiáš:Jaroslav Lokša; Nikolaj:Jiří Valchař; Verona:Vlasta Chramostová; Pavel:Martin Růžek; Neznámý horník Jakub Grešo:Václav Kyzlink; Horníci:František Jarný; Horníci:Hanuš Malimánek; Horníci:Felix Prédl; Horníci:Jan Sedlář; Horníci:Karel Hlušička; Horníci:Ladislav Jurečka; Horníci:Ladislav Šamlot; Osoby druhého dějství:; Andrej Sutoris:Rudolf Jurda; Barabáš T.Lehotský:Jaroslav Lokša; Mikuláš Kment:Jiří Valchař; Veronika:Vlasta Chramostová; Palfi-Pethö Károly:Martin Růžek; Neznámý dobrovolník Josef Greš:Václav Kyzlink; Dobrovolníci:František Jarný; Dobrovolníci:Hanuš Malimánek; Dobrovolníci:Felix Prédl; Dobrovolníci:Jan Sedlář; Dobrovolníci:Karel Hlušička; Dobrovolníci:Ladislav Jurečka; Dobrovolníci:Ladislav Šamlot; Osoby třetího dějství:; JUC Ondřej Švec:Rudolf Jurda; František Tobiáš:Jaroslav Lokša; Kapitán Mikuláš:Jiří Valchař; Věra:Vlasta Chramostová; Dr.Pavel Petráš:Martin Růžek; Neznámý partyzán Jan Grešo:Václav Kyzlink; Partyzáni:František Jarný; Partyzáni:Hanuš Malimánek; Partyzáni:Felix Prédl; Partyzáni:Jan Sedlář; Partyzáni:Karel Hlušička; Partyzáni:Ladislav Jurečka; Partyzáni:Ladislav Šamlot
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners