Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Oblak a valčík

1/1
Theatre: Městské divadlo v Plzni
Ensemble: činohra Plzeň
Opening:
11. 10. 1947 Premiere
Call #: K 14 295 P (ID=34919)
Genre: Drama
Note:
scéna neuvedena

Authors

Playwright/Dramatist:Ferdinand Peroutka

Producers

Stage Director:Alexandr Solmar; Set Design:Josef Tetínek; Musical Collaboration:Bohumil Kysela

Cast

Pan Veselý:Štěpán Zemánek; Pan Novotný:Leopold Kočandrle; Brand:Emanuel Ulrich; Přednosta stanice:Josef Větrovec; Německý plukovník Weger:Zdeněk Kryzánek; Francouzský generál:Josef Vavřich; Francouzský voják:Miroslav Bílek; Osobnost:Alexandr Solmar; První hlas ze tmy:Ladislav Fišer; Druhý hlas ze tmy:Josef Patočka; Mladý německý voják:J. Fejk; Německý poddůstojník:E. Čepický; Francouz:Miloslav Plas; Paní A:Libuše Sobotová; Marie:Vlasta Fáberová; SD - Oberscharführer Faulhuber:František Nechyba; Komisař gestapa Jaenicke:Ladislav Fišer; Wehrenpfenig:Antonín Matějovič; Langhammer:Josef Patočka; Holmann:Jaroslav Koudelka; Fischer:Josef Vavřich; Dr. Winterstein:Josef Větrovec; Loebl:Antonín Tauc; Jastrzebowski:Vladimír Huber; Kněz:Václav Neužil; Dr. Maenecke:Miroslav Mráz; Dr. Triebswasser:Antonín Tauc; Arnim:Jaroslav Koudelka; Sachs:Václav Neužil; Pan A:Jarmil Škrdlant; Pan B:Alexandr Solmar; Dr. Ohnmacht:Emanuel Ulrich; Jeho žena:Zdena Cinková; Jejich dcera:Milena Vildová; Jiný přednosta stanice:Ladislav Večl; Muž u sloupu:Josef Kasl; Tom:Miloš Bílek; John:Vladimír Huber; Alice:Jarmila Balašová; Umírající vězeň:Miloslav Plas; Vězeň:Ladislav Večl; Jiný vězeň:Emil Adamovský; Plačící žena / Šafaříková: (j.h.); Pražská hlasatelka v rozhlase:Milena Vildová; Katovický:Jaroslav Koudelka; Pařížský:Emanuel Ulrich; Německý:Ladislav Fišer; Jiný německý hlasatel:Miroslav Mráz; Londýnský:Zdeněk Kryzánek; Ruský:Josef Patočka; Hamburský:Miroslav Mráz; Nádražní rozhlas:Josef Patočka; SSman, Němečtí vojáci:; Francouzští civilisté, Číšník:; Muž, Vězeň, Židovští vězňové:; Dozorce vězňů, Nádražní nosiči:; Lid na nádraží:
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Number of photographs: 1 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners