Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Večer tříkrálový

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
29. 6. 1948 Premiere
Call #: (ID=34887)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze svázaných programů repertoáru ND Brno

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Set Design:Josef Adolf Šálek; Music:Rudolf Matuška; Conductor:Jan Šrubař

Cast

Orsino, vévoda v Illyrii:Rudolf Krátký; Sebastiano, Violin bratr:Jarmila Lázničková; Antonio, kapitán:Václav Kyzlink; Jiný kapitán, Violin ochránce:Miroslav Zejda (j.h.); Valentino:Vlastimil Slezák; Curio:Hugo Domes; Rytíř Tobiáš Říhal:Oldřich Vykypěl; Rytíř Ondřej Třasořítka:Zdeněk Kampf; Vejražka, šašek:Zlatomír Vacek; Malvolio, Oliviin správce domu:Martin Růžek; Fabiano, Oliviin sluha:Karel Slavík (j.h.); Oliviin sluha:Ladislav Smolínský; Kněz:Čestmír Kovář; I. biřic:Evžen Kubíček; II. biřic:Zdeněk Vašek; Olivie, bohatá dědička:Miroslava Jandeková; Viola:Jarmila Lázničková (alternation); Květa Fialová (alternation)
Other links
 
Partners