Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Slovanské nebe

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
21. 4. 1948 Premiere
Call #: (ID=34861)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze svázaných programů repertoáru ND Brno

Vváděno také v Mahenově divadle na Veveří.

Archiv ND Brno nemá na rozdíl od DÚ obsazení.

Authors

Playwright/Dramatist:Josef Toman

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Set Design:Richard Brun; Music:Zbyněk Mrkos; Conductor:Jan Šrubař

Cast

Perun, bůh všech bohů a lidí:Jaroslav Lokša; Zlatá bába, jeho žena:Jarmila Kurandová; Veles, bůh stád a rostlinstva:Zlatomír Vacek; Vesna, bohyně života:Miroslava Jandeková; Mořena, bohyně smrti:Nina Bártů; Čech:Rudolf Krátký; Meduna, jeho žena:Vlasta Chramostová; Alka, jedna z mrákav:Ludmila Štětinová (j.h.); Svarožík, Perunův pomocník:Zdeněk Kampf; Krak:Felix Prédl; Vrak:Hanuš Malimánek; Domorád:František Brož; Salička, sestra Čechova:Marie Řezníčková (j.h.); Druhá sudička:Vlasta Nováková (j.h.); Třetí sudička:Františka Venclů; Durynk:Svatopluk Šíp
Other links
 
Partners