Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Měsíc zapadá

1/1
Theatre: Svobodné divadlo Brno
Stage: Svobodné divadlo Brno
Opening:
14. 9. 1948 Premiere
Call #: K 33 473 P (ID=34776)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70), doplněno z rukopisu soupisu (sig. S 36)
Počet repríz: 15

Authors

Playwright/Dramatist:John Steinbeck; Translation:J. Z. Novák

Producers

Stage Director:Libor Pleva; Set Design:Jaroslav Hanák

Cast

Starosta:Václav Poláček (j.h.); Doktor Winter:Václav Všelicha (j.h.); Paní Ordenová:Jarmila Derková; Sluha Josef:Stanislav Ebens; Kuchařka Anna:Antonie Richtrová; Alex Morden:Jiří Zvěřina; Molly Mordenová:Libuše Přichystalová; Tom Anders:Oldřich Halda; Will Anders:Sáva Milotínský; Jiří Corell:Karel Nekola; Lanser:Oskar Linhart; Hunter:Miloš Bohdálek; Bentik:Josef Balvín; Loft:Bořivoj Křístek; Prackle:Lubomír Černík; Tonder:Miloslav Doležel; Četař:Milan Všelicha
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners