Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Na dosah ruky

1/1
Theatre: Svobodné divadlo Brno
Stage: Svobodné divadlo Brno
Opening:
11. 5. 1948 Premiere
Call #: (ID=34769)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70), doplněno z rukopisu soupisu (sig. S 36)
Počet repríz: 11
2. dělník: J.Pokorný (nelze identifikovat)

Authors

Playwright/Dramatist:Jaroslav Klíma

Producers

Stage Director:Olga Waltrová; Set Design:Milan Zezula

Cast

Jan Říha:Josef Štefl; Karla:Olga Hauková; Rudolf:Otakar Dadák; Olga:Věra Kubánková (j.h.); Jiří Bednář:Bořivoj Křístek; Antonín:Dorek Rosenmayer; Kámen:Jaroslav Rozsíval; Mařka:Vilma Nováčková; Jarda:Milan Holubář (j.h.); Franta:Miloslav Jonáš (j.h.); Kadlík:Karel Springer; Kadlíková:Marie Waltrová (alternation); Marie Srbová (alternation); 1. dělník:Miloš Bohdálek (j.h.); 2. dělník: (j.h.); Ředitel:Václav Poláček; Jeho paní:Božena Kliková; Jiřinka:Jana Koulová (j.h.)
Other links
 
Partners