Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Loupežník

1/1
Theatre: Svobodné divadlo Brno
Stage: Svobodné divadlo Brno
Opening:
7. 12. 1947 Premiere
Call #: (ID=34742)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70), doplněno z rukopisu soupisu (sig. S 36)
Počet repríz: 22

Authors

Playwright/Dramatist:Karel Čapek

Producers

Stage Director:Zdeněk Dopita (j.h.); Set Design:Milan Zezula

Cast

Profesor:Karel Springer; Profesorová:Olga Hauková; Mimi:Libuše Přichystalová; Loupežník:Lubor Tokoš (alternation); Karel Novák (j.h., alternation); Fanka:Marie Waltrová; Zahalená žena:Vilma Nováčková; Cikánka:Božena Kliková; Myslivec:Milan Holubář (j.h.); Šefl:Vilém Kyzlink; Starosta:Václav Poláček; Soused:Jiří Zvěřina; Učitel:Miloslav Doležel; Kovář:Jaroslav Rozsíval; Havíř:Zdeněk Vašek (j.h.); Kaprál:Milan Hladký; Franta:Josef Štefl; Prolog:Dorek Rosenmayer; Hajní:Miloš Chmelař (j.h.); Ladislav Jurečka
Other links
 
Partners