Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Romeo a Julie

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Opening:
19. 4. 1953 Premiere
Call #: K 33 987 P (ID=34721)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Set Designer:Vojtěch Štolfa; Set Design:Miloš Tomek; Costume Designer:Luboš Vidlák; Music:Jan Novák; Conductor:Jan Šrubař; Choregrapher:Růžena Elingerová; Associate Dramaturgy:Jan Grossman

Cast

Escalus:Oldřich Vykypěl; Paris:Rudolf Krátký; Montek:Miloš Hájek; Kapulet:Václav Kyzlink; Stařec z rodu Kapuletů:Josef Srch; Romeo, syn Montekův:Jiří Valchař (alternation); Rudolf Jurda (alternation); Jiří Papež (alternation); Mercutio, přítel Romeův:Bohuš Smutný; Benvolio, synovec Montekův:Otakar Dadák; Tybalt, synovec pí Kapuletové:Karel Kabíček; Bratr Lorenzo:Svatoslav Stránský (alternation); Stanislav Hejný (alternation); Baltazar, Romeův sluha:Miroslav Pavlovský; Abraham, sluha Montekův:František Baťka; Samson:Arnošt Navrátil; Gregorio:Vladimír Vozák; Petr, sluha Juliiny chůvy:Rudolf Chromek; Sluha u Kapuletů:Ladislav Smolínský; Měšťan:Josef Svátek; Jiný měšťan:Bohumil Ševčík; Lékárník:Felix Prédl; 1.stráž:František Kuranda; Panoš Parisův:Vilém Gabriel; Pani Monteková:Hana Kreihanslová; Pani Kapuletová:Marie Pavlíková; Julie, dcera Kapuletova:Viola Javůrková (alternation); Viola Zinková (alternation); Juliina chůva:Helena Krtičková; Chorus:Štěpán Zemánek
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; programme 3
Number of photographs: 28 →
Number of scenic designs (document, photocopy): 1 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Scenic documents

Scenographer:
This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav.    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners