Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Filosofská historie

1/1
Theatre: Svobodné divadlo Brno
Stage: Svobodné divadlo Brno
Opening:
8. 5. 1947 Premiere
Call #: (ID=34593)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70), doplněno z rukopisu soupisu (sig. S 36)
Počet repríz: 8

Authors

Dramatization:Jan Port; Dramatization:Bedřich Vrbský; Author of Book:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Miloš Hynšt (j.h.); Set Design:Milan Zezula

Cast

Prolog:Bořivoj Křístek; Vavřena:Karel Vinkler; Frybort:Otakar Dadák; Špína:Jan Kmuníček (j.h.); Zelenka:Ladislav Panovec (j.h.); Brož:Oldřich Fiala (j.h.); Jehlička:Milan Hladký (j.h.); Roubínek:Václav Poláček (j.h.); Listovní:Jiří Zvěřina; Hrabě:Jaroslav Rozsíval; Páter German:Bořivoj Křístek; Slečna Elis:Markéta Rauschgoldová; Roubínková:Vilma Nováčková; Fricek Roubínek: (dětská role); Panna Lottka:Vlasta Fialová (j.h.); Panna Lenka:Naděžda Mauerová; Pana Márinka:Libuše Přichystalová; Rollerka:Božena Kliková (j.h.); Posel:Jaromír Pásek
Other links
 
Partners