Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jezero Ukereve

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
30. 5. 1947 Premiere
Call #: (ID=34515)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze soupisu ND Brno

Authors

Playwright/Dramatist:Vladislav Vančura

Producers

Stage Director:Jiří Jahn; Set Design:Josef Adolf Šálek; Music:Jan Šrubař; Choreography Cooperation:Josef Judl

Cast

René Forde:Stanislav Hejný; Námořník Felix Charpeau:Oldřich Vykypěl; Ambrose, obchodník z Lisabonu:Hanuš Malimánek; Seržán Martin Beaumont:Karel Hospodský; I. poručík:Václav Kyzlink; II. poručík:Vladimír Pavlar; Goan:František Šlégr; Kara-Kara:Bohuš Vávra; Majáné:Miloslav Doležel; Lee,:Miluše Bukovanská; Vdova:Jarmila Kurandová; Ministr pro osady:Miroslav Pavlovský; Radikální poslanec:Zdeněk Šlemr; Poslanec vládní strany:Miroslav Zejda; Robert Koch:Jaroslav Raušer; Předseda:Felix Prédl
Related documents
Play script in TI Library: 1 →
Other links
 
Partners