Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Píseň Asie

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
22. 1. 1947 Premiere
Call #: (ID=34487)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno.

Authors

Playwright/Dramatist:André Paul Antoine; Translation:Jindřich Hořejší

Producers

Stage Director:Vladimír Vozák; Set Design:Richard Brun

Cast

Kiu Hoa Jen:Stanislav Hejný; Siao:Josef Beyvl; Jubin:Jaroslav Raušer; Ly Ta Jen:František Šlégr; Čang:Zdeněk Kampf; Suvorin:Vladimír Pavlar; Campbell:Oldřich Vykypěl; Yvona:Marie Pavlíková; Zuzana:Jarmila Lázničková; Tsiun:Miluše Bukovanská; Strážník:Felix Prédl; Poslíček:Lubomír Tlalka; Císařský důstojník I.:Karel Hlušička; Císařský důstojník II.:Bohumil Koška; Republikánský důstojník I.:Josef Balvín; Republikánský voják I.:Evžen Kubíček; Republikánský voják II.:Ladislav Smolínský
Other links
 
Partners