Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Hubička

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
26. 4. 1946 Premiere
Call #: (ID=34439)
Genre: Opera
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno

Authors

Composer:Bedřich Smetana; Libretto:Eliška Krásnohorská; Author of Book:Karolina Světlá

Producers

Stage Director:Ferdinand Krčmář; Set Design:Josef Horňák; Conductor:Vilibald Rubínek; Chorus Master:Vilibald Rubínek

Cast

Otec Paloucký:Ferdinand Krčmář (alternation); Michal Pribylinec (alternation); Vendulka, dcera Palouckého:Libuše Domanínská (alternation); Emilie Zachardová (alternation); Lukáš, mladý vdovec:Jaroslav Jaroš (alternation); Gustav Talman (alternation); Tomeš, Lukášův švagr:Géza Fischer (alternation); František Roesler (alternation); František Zavřel (alternation); Martinka, stará teta:Helena Burianová (alternation); Jarmila Lenská (alternation); Matouš, starý pašíř:Rudolf Asmus (alternation); Vlastimil Šíma (alternation); Barče, děvečka u Palouckých:Ludmila Ledererová (alternation); Soňa Spurná (alternation); Strážník:Burja Burian (alternation); Antonín Pelc (alternation)
Other links
 
Partners