Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jakobín

1/1
Theatre: Národní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
28. 11. 1945 Premiere
Call #: K 31 382 P (ID=34431)
Genre: Opera

Authors

Composer:Antonín Dvořák; Libretto:Marie Červinková-Riegrová

Producers

Conductor:Vilibald Rubínek; Stage Director:Ota Zítek; Set Design:Zdeněk Rossmann; Chorus Master:Vilibald Rubínek

Cast

Hrabě Vilém z Harasova:Leonid Pribytkov (alternation); Rudolf Jusa (alternation); Bohuš z Harasova:Géza Fišer (alternation); Eduard Hrubeš (alternation); Adolf z Harasova:František Zavřel (alternation); František Roesler (alternation); Julie:Emilie Zachardová (alternation); Marie Žaludová (alternation); Hraběcí purkrabí:Ferdinand Krčmář (alternation); Rudolf Asmus (alternation); Jiří:Gustav Talman (alternation); František Šubrt (alternation); Benda:Antonín Pelc (alternation); Burja Burian (alternation); Terinka:Libuše Domanínská (alternation); Míla Ledererová (alternation); Stará klíčnice v zámku:Jarmila Lenská (alternation); Helena Burianová (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners