Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jan Hus

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
5. 7. 1946 Premiere
Call #: (ID=34423)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno

Authors

Playwright/Dramatist:Josef Kajetán Tyl; Adaptation:Jindřich Honzl

Producers

Stage Director:Jindřich Honzl; Assistant Director:Stanislav Vyskočil; Set Design:František Muzika; Music:Ota Zítek; Conductor:Vilibald Rubínek

Cast

Zikmund, císař německé říše:Jaroslav Raušer; Václav IV., král český:Stanislav Hejný; Žofie, manželka Václavova:Milada Horutová; Petr Angeli, kardinál:Josef Beyvl; Albík z Uničova, arcibiskup:František Šlégr; Štěpán Páleč:Svatopluk Šíp; Michal z Českého Brodu:Karel Hospodský; Jan Hus:Miroslav Doležal; Hanuš z Chlumu:Oldřich Vykypěl; Vok z Valdštýna:Felix Prédl; Páter Blažej:Zlatomír Vacek; Markéta, matka Husova:Jarmila Urbánková; Lupáč:Rudolf Krátký; Havlík:Zdeněk Kampf; Šembera, pražský měšťan:Hanuš Malimánek; Háta, žena Šemberova:Anděla Novotná; Martin Křídelko, zvoník:Václav Kyzlink; Robert, žalářník:Ladislav Smolínský
Other links
 
Partners