Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Slaměný klobouk

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Reduta Brno
Opening:
12. 6. 1946 Premiere
Call #: K 33 573 P (ID=34420)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Eugene Labiche; Playwright/Dramatist:Marc-Michel; Translation:Julie Tillová-Auředníčková

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Set Design:Richard Brun

Cast

Fadinard:Miroslav Pavlovský; Nonancourt:Jaroslav Lokša; Beauperthuis:František Šlégr; Vezinet:Zlatomír Vacek; Tardiveau:Hanuš Malimánek; Bobin:Rudolf Krátký; Emil Tavernier:Oldřich Vykypěl; Felix:Zdeněk Kampf; Achil de Rosalba:Svatopluk Šíp; kaprál:Felix Prédl; Barončin sluha:Loyzo Smolinský; Helena:Miluše Bukovanská; Anais:Jarmila Lázničková; Baronka de Champigny:Helena Krtičková; Klára:Jitka Drtilová; Virginie:Jiřina Bílá; Barončina komorná:Jarmila Vašinová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners