Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Prodaná nevěsta

1/1
Theatre: Národní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
25. 5. 1945 Premiere
Call #: K 11 215 (ID=34355)
Genre: Opera
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno. Úvodem k prvnímu představení po osvobození ČSR a Brna Sovětskou armádou promluvil kulturní referent Národního výboru pro Velké Brno prof. Jiří Kroha.

Authors

Composer:Bedřich Smetana; Libretto:Karel Sabina

Producers

Conductor:Antonín Balatka; Stage Director:Miloš Wasserbauer; Chorus Master:Vilibald Rubínek; Choregrapher:Josef Judl; Set Design:František Malý

Cast

Krušina:Václav Bednář; Ludmila, žena Krušinova:Věra Borská; Mařenka, dcera Krušinova:Věra Střelcová; Mícha, gruntovník:Rudolf Jusa; Háta, žena Míchova:Jarmila Lenská; Vašek, syn Míchův:Josef Kejř; Jeník, Míchův syn:Gustav Talman; Kecal, vesnický dohazovač:Vlastimil Šíma; Komediant, principál:Karel Kosina; Esmeralda, komediantka:Míla Ledererová; Esmeralda, komediantka:Bohuš Nováček; Sóla tančí:Miroslava Figarová; Sóla tančí:Josef Judl; Sóla tančí:Alena Přibylová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): clippings
Number of scenic designs (document, photocopy): 2 →

Scenic documents

Scenographer:
This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav. This photography is available only in the research room of Divadelní Ústav.    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners