Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Věrná vdova

1/1
Theatre: Svobodné divadlo Brno
Stage: Svobodné divadlo Brno
Opening:
22. 10. 1946 Premiere
Call #: (ID=34249)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70), doplněno z rukopisu soupisu (sig. S 36)
Počet repríz: 5

Authors

Playwright/Dramatist:Emil Vachek

Producers

Stage Director:Jan Kmuníček (j.h.); Set Design:Arnošt Hanák

Cast

Celie:Vilma Nováčková; Epifanes:Václav Poláček; Marjam:Věra Křístková; Valerius:Bořivoj Křístek; Sosius:Dorek Rosenmayer; Manaim:Jiří Zvěřina
Other links
 
Partners