Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Všechny boží děti mají křídla

1/1
Theatre: Svobodné divadlo Brno
Stage: Svobodné divadlo Brno
Opening:
6. 4. 1946 Premiere
Call #: (ID=34203)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70), doplněno z rukopisu soupisu (sig. S 36)
Počet repríz: 8
Překladatel neuveden, zvolen pravděpodobný

Authors

Playwright/Dramatist:Eugene O'Neill; Translation:Rudolf Walter

Producers

Stage Director:Miroslav Zejda; Set Design:Milan Zezula

Cast

Jim Harris:Otakar Dadák; Paní Harrisová:Ludmila Boubelová; Hattie:Vilma Nováčková; Ella Downeyová:Daja/Drahomíra Graciasová; Sharty:Bořivoj Křístek; Joe:Josef Štefl; Mickey:Jaroslav Rozsíval
Other links
 
Partners