Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Matka

1/1
Theatre: Svobodné divadlo Brno
Stage: Svobodné divadlo Brno
Opening:
28. 10. 1945 Premiere
Call #: (ID=34164)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70), doplněno z rukopisu soupisu (sig. S 36)
Počet repríz: 75

Authors

Playwright/Dramatist:Karel Čapek

Producers

Stage Director:Rudolf Walter; Set Design:Milan Zezula

Cast

Matka:Marie Waltrová; Otec:Miroslav Zejda; Ondřej:Jan Kmuníček; Jiří:Dorek Rosenmayer; Kornel:Jiří Sequens; Petr:Otakar Dadák; Toni:Bořivoj Křístek; Hlasy v amplionu:Julius Jeřábek; Libuše Přichystalová
Other links
 
Partners