Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Martin Borula

1/1
Theatre: Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého Praha
Stage: Realistické divadlo Z.Nejedlého Praha
Opening:
4. 6. 1953 Premiere
Call #: K 9 092 P (ID=33807)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Ivan Karpovič Karpenko-Karyj; Translation:František Vrba

Producers

Stage Director:Hugo Domes; Stage Director:Karel Palouš; Set Design:Josef Jochman

Cast

Martin Borula:Bedřich Prokoš; Palaga:Jarmila Májová; Maryša:Ema Skálová; Štěpán:J.V. Švec; Guljanickij:Josef Koza; Mikola:Jiří Mikota; Protasij Penízek:Ivo Gübel; Matvěj Dulskij:Vladimír Huber; Nacijevskij:Pavel Spálený; Trandalev:Svatopluk Majer; Omelko:Václav Kaňkovský; Trofim:Josef Vinklář; Host:Karel Dvořák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners