Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Hodí se žít

1/1
Theatre: Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého Praha
Stage: Realistické divadlo Z.Nejedlého Praha
Opening:
2. 4. 1947 Premiere
Call #: K 9 096 P (ID=33764)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Zdeněk Bláha

Producers

Stage Director:Karel Palouš; Set Design:Jan Sládek; Music:Jan Seidl

Cast

Adamec:Jan Kühmund; Pepa:Soběslav Sejk; Květ:Karel Máj; Květová:Vlasta Jelínková; Věra:Alexandra Myšková; Karel:Ladislav Ryšlink; Bureš:Bedřich Prokoš; Burešová:Jana Šedová; Standa:Vladimír Salač; Kamil:Eduard Dubský; Lacina:Antonín Rýdl; Lacinová:Soňa Neumannová; Simon:Jarmila Smejkalová; Franta:František Horák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Bibliography: 1 →
Other links
 
Partners