Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalskabáty hříšná ves

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Kolín
Stage: Městské oblastní divadlo Kolín
Opening:
8. 5. 1960 Premiere
Call #: K 3 181 P (ID=33176)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Drda

Producers

Stage Director:Čestmír Kovář; Set Designer:František Foltýn; Music:Václav Výtvar

Cast

Mariána Plajznerová:Olga Karásková; Trepifajskl:Jaroslav Radimecký; Ignác Loula:Pavel Rubeš; Majdalena Pučálková:Nataša Baženovová; Ondřej Tyburec:Karel Želenský; Dorotka:Jana Werichová; Honza Mračno:Vlastimil Čaněk; Mančinka:Libuše Jiskrová; Lupino:Felix Šeplavý; Marbulius:Karel Brabec; Solfernus:Miroslav Mokošín; Belfegor:Karel Plzák; Ichthuriel:Pavel Rubeš
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners