Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Bankrotář

1/1
Theatre: Krajské oblastní severomoravské divadlo Šumperk
Stage: Severomoravské divadlo Šumperk
Opening:
27. 1. 1956 Premiere
Call #: (ID=33023)
Genre: Drama
Note:
Obálka neexistuje, plněno ze svázaných programů.

Authors

Playwright/Dramatist:Josef Kajetán Tyl

Producers

Stage Director:Jaroslav Fert; Set Designer:Antonín Vorel; Music:Jaroslav Svoboda

Cast

Petr Záleský:Oldřich Procházka (alternation); Vlastimil Skala (alternation); Emilie:Antonie Richtrová; Starý Hájek:Alois Valenta; August:Bohuslav Pokorný; Radoveský:Jiří Samek; Kohoutek:Bohuslav Borkovec; Burian:Josef Kudílek; Lupínek:Josef Navrátil (alternation); Miroslav Vašta (alternation); Tomáš Kartáček:Jan Vítů; Vdova Beránková:Zdeňka Rubíková; Lízinka:Milada Kuncová (alternation); Ludmila Přikrylová (alternation); Mladý Hrdlička:Josef Navrátil (alternation); Miroslav Vašta (alternation); Paní Jahodová:Helena Horská; Veronika Vorlíčková:Anna Špringerová; Dorotka:Marie Zbavitelová; Josef:Karel Špringer; Márinka:Milada Kuncová (alternation); Ludmila Přikrylová (alternation)
Other links
 
Partners