Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Rozbitý džbán

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Šumperk
Stage: Severomoravské divadlo Šumperk
Opening:
24. 4. 1953 Premiere
Call #: K 34 047 P (ID=33009)
Genre: Drama
Note:
Obálka neexistuje, plněno z lístkového katalogu.

Authors

Author:Heinrich von Kleist; Translation:Pavel Eisner

Producers

Stage Director:Veleslav Makeš; Set Designer:Antonín Vorel

Cast

Soudní rada Walter:Jan Vítů; Rychtář Adam:Miroslav Grác; Písař Licht:Karel Oppelt; Paní Marta Rullová:Anna Špringerová (alternation); Zdeňka Rubíková (alternation); Eva, její dcera:Soňa Pejskarová (alternation); Jasna Novaková (alternation); Vít Tumba:Karel Špringer; Ruprecht, jeho syn:Alois Müller; Paní Brigitta:Zdeňka Rubíková (alternation); Anna Špringerová (alternation); Líza, děvečka:Hana Bažantová; Markyta, děvečka:Jasna Novaková (alternation); Soňa Pejskarová (alternation); Sluha:Veleslav Makeš; Dráb:Vojtěch Babák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners