Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Pohyblivý kabinet

1/1
Theatre: Alfred ve dvoře v produkci MOTUS Praha
Stage: Divadlo Alfred ve dvoře Praha
Opening:
23. 9. 1998 1st stage production (Preview 19. 4. 1998)
Call #: A 2 231 P (ID=3268)
Genre: Mime
Note:
Eugéne Ysaye - Sonáta pro housle č. 2; Člověk a Objekt (Pigmejův sen, Žízně, Štapský štap, Trigony); Paul Dukas - Čarodějův učeň.
Projekt studentů katedry nonverbálního divadla pražské HAMU vedené prof. Ctiborem Turbou.
Některé z obrazů jsou výsledkem společného projektu katedry s japonskou Toho Academy Orchestra, další jsou autorskými pracemi z tématického celku "mim a objekt".

Producers

Pedagogic Collaboration:Ctibor Turba; Choregrapher:Petr Krušelnický (Sonáta); Choregrapher:Adéla Stodolová (Sonáta); Set Designer:Pavel Šmíd (Sonáta); Music:Eugéne Ysaye (Sonáta); Music:Michal Trnka (Čl. a Obj.); Music:Jan Wood (Pigm. sen); Music:Manuel Enríqvez (Žízně); Music:Alois Hába (Št. Štap); Music:Michal Trnka (Trigony); Music:Paul Dukas (Čar. učeň); Stage Director:Ctibor Turba (Čar. učeň); Dramaturge:Ctibor Turba (Čar. učeň); Masque Designer:Tereza Lhotáková (Čar. učeň); Choregrapher:Petr Pachl (Čar. učeň)

Cast

Sonáta č.2:Petr Krušelnický; Sonáta č. 2:Adéla Stodolová; Člověk a Objekt:Alexandr Schüssler; Člověk a Objekt:Natalie Slováčková; Pigmejův sen:Ondřej Lipovský; Žízně:Natalie Slováčková; Žízně:Nora Sopková; Štapský Štap:Žan Loose; Trigony:Ondřej Lipovský; Trigony:Nora Sopková; Trigony:Natalie Slováčková; Čarodějův učeň:Darina Čížková; Čarodějův učeň:Dominika Köhlerová; Čarodějův učeň:Jana Straková; Čarodějův učeň:Adéla Stodolová; Čarodějův učeň:Petra Šimková; Čarodějův učeň:Tomáš Plánka; Čarodějův učeň:Vojtěch Švejda; Čarodějův učeň:Petr Krušelnický
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Bibliography: 2 →
Other links
 
Partners