Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kavárnička

1/1
Theatre: Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc
Ensemble: opereta Olomouc
Stage: Nové divadlo Olomouc
Opening:
31. 1. 1971 Premiere
Call #: K 12 169 P (ID=32634)
Genre: Operette

Authors

Composer:Ralph Benatzky; Libretto:Ralph Benatzky

Producers

Translation:Karel Tobis; Translation:Václav Mírovský; Translation:V. Rohan; Adaptation:Stanislav Regal; Conductor:Jan Bedřich; Stage Director:Stanislav Regal; Choregrapher:Jiří Čada; Set Designer:Josef Adolf Šálek

Cast

Gaston Dubonett:Otakar Pavlis; Helena:Milada Horová (alternation); helena:Marie Strnadová (alternation); Jean Pompone:Jiří Čada (alternation); Antonín Jahoda (alternation); Pokladní:Věra Konečná (alternation); Jarmila Novobilská (alternation); Marcel Girard:Josef Bourek; Cecil Goldsteam:Karel Čepek; Dr. Paul Whitman:Jaroslav Zeman; Miss Violette:Jana Bézová (alternation); Jana Žídková (alternation); Jacquelina:Iva Svobodová; Georgette:Vladimíra Hajerová (alternation); Jitka Krupová (alternation); Gaston:Arnošt Svoboda; Ředitel:Zdeněk Piechula; Schlessinger:Ladislav Kramosil; Maurice Lapin:Ladislav Kolář; Loulou:Blažena Glozová; Dr. Cognac:Jaroslav Vojtěchovský; Vrchní číšník:Pavel st. Ryšlink; Číšníik:Adolf Veselý; Tlustý pán:Josef Žid; Nervózní pán:Augustin Horký; Listonoš:Bedřich Hrdý; 1. květinářka:Libuše Machačová; 2. květinářka:Emilie Ťuková; Trhovkyně:Vlasta Kleiblová; Trhovkyně:Dagmar Bartoňová; Trhovkyně:Marta Andělová; 1. hráč, učeň:Jiří Konečný; 2. hráč, Montér:Ivan Klimeš; 3. hráč, Šofér:Jaroslav Zeman; Párkař:Oldřich Ziegelheim; Obchodník:Ondřej Doležal; Chlapec:Ludmila Jonáková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): clippings
Number of photographs: 7 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners