Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Skřivánek

1/1
Theatre: Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Stage: Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Opening:
23. 1. 1970 Premiere
Call #: K 4 607 P (ID=32510)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jean Anouilh; Translation:Eva Bezděková

Producers

Stage Director:František Čech; Set Designer:Jan Dušek

Cast

Jana:Drahomíra Hofmanová; Cauchon:Jeroným Horák; Inkvizitor:Jan Vlasák; Promotor:Arnošt Borovec; Bratr Ladvenu:Pavel Leicman; Hrabě Warwick:Ivan Misař; Karel:Milan Koutný; Yolanda:Marie Viková; Královnička:Blanka Meierová; Anežka:Alena Tománková; Arcibiskup:Arnošt Borovec; La Trémouille:Václav Roštlapil; Beaudricourt:Alexandr Postler st.; La HIre:Bohuslav Čvančara; Otec:Jiří Čeporan; Matka:Milada Albínová; Bratr, Páže:Jan Koutný (externista); Kat:Václav Roštlapil; Boudousse:Jaroslav Podbiera; Mnich:František Kantor (externista); Mnich:Jaroslav Prokš (externista); Jeptiška:Jiřina Čížková (externista)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners