Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalskabáty - hříšná ves

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Ml.Boleslav 48-63
Stage: Městské oblastní divadlo Mladá Boleslav
Opening:
7. 5. 1960 Premiere
Call #: K 3 180 P (ID=31558)
Genre: Drama
Note:
Nápěvy písní - Jaroslav Čipera.
Obsazení role Ignáce Louly není v programu uvedeno.

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Drda

Producers

Stage Director:Zdeněk Jaromír Vyskočil; Set Designer:Zdeněk Jaromír Vyskočil; Costume Designer:Antonín Čelechovský; Music:Jaroslav Čipera

Cast

Marijána Plajznerová:Olga Vacková; Trepifajksl:Jiří Hálek; Ignác Loula:; Alois Piškytle:Oldřich Vaverka; Majdaléna Pučálková:Jitka Čelechovská; Ondřej Tyburec:Roman Holát; Dorotka:Ema Gonicová; Honza Mračno:Valentin Knor; Mančinka:Marie Staňková; Lupino:Rudolf Křivánek; Josef Medula:Karel Vainar; Emanuel Broukal:Karel Fridrich; Kníže Belzebub:Ota Varský; Marbulius:Libor Baptista; JUDr. Solfernus:Miroslav Rous; JUDr. Belfegor:Jaroslav Pospíšil; PhDr. a ThDr. Ichthuriel:Vojtěch Ron; Služební čerti:Jiří Havlík; Služební čerti:Jan Střelba
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners