Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

1/1
Theatre: Krajská loutková scéna Dr. Jindřicha Veselého
Stage: Krajská loutková scéna Dr.Jindřicha Veselého Čes. Budějovice
Opening:
20. 1. 1952 Premiere
Call #: (ID=31439)
Genre: Puppets
Note:
Obálka neexistuje. Záznam v lístkovém katalogu neexistuje. Plněno z ročenky Malé divadlo, která je uložena v příručce pod signaturou B58.

Authors

Dramatization:Anna Suchardová-Brichová; Author of Book:Karel Jaromír Erben

Producers

Stage Director:Josef Becker; Set Designer:Albín Novotný
Other links
 
Partners