Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Hájnikova žena

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
28. 2. 1970 Premiere
Call #: K 5 643 P (ID=31296)
Genre: Drama

Authors

Dramatization:Jarmila Killerová; Author of Book:Pavol Országh Hviezdoslav; Translation of Basis:J. Kintnerová

Producers

Stage Director:Karel Neubauer; Set Design:Miloš Souček; Choregrapher:Jiřina Ryšánková

Cast

Michal Čajka, panský hajný:František Matoušek; Hanka, jeho žena:Alexandra Sekulová-Skořepová; Hančin otec:Miroslav Bezdíček; Hančina matka:Milada Kuncová; Ďurko, student:Petr Burian; Mara, jeho matka, Hančina teta:Jana Šedová; Jano Hančin bratr:Petr Červinka; Hrabě Vilani:Ferdinand Šnajberk; Artuš Vilani, jeho syn:Valter Řehoř; Krajský soudce:Stanislav Wandas; Prokurátor:Bedřich Synek; Obhájce:František Šnábl; Janči, sluha hraběte Villaniho:Jaroslav Kyncl; Hajný Habáň:Lubomír Vraspír; Hajný Grapa:Otto Ondra; Nadlesní:Jaroslav Pfleger; První vesnická dívka:Danuše Klichová; Druhá vesnická dívka:Gabriela Wilhelmová; Třetí vesnická dívka:Zdeňka Haláková; První chlapec z vesnice:Pavel Zatloukal; Čtvrtý chlapec z vesnice:Miroslav Tepper (j.h.)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners