Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Brouk v hlavě

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
8. 11. 1969 Premiere
Call #: K 5 419 P (ID=31292)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Georges Feydeau; Translation:Milena Tomášková; Translation:Josef Tomášek; Adaptation:Milena Tomášková; Adaptation:Josef Tomášek

Producers

Stage Director:Karel Neubauer; Set Designer:Miloš Souček; Costume Designer:Oldřich Réda (j.h.); Music:Jiří Kalach; Lyrics:Karel Neubauer; Choregrapher:Jiřina Ryšánková (j.h.); Music:Josef Dvořák

Cast

Viktor Emanuel Champboisy:Lubomír Vraspír; Kamil Champboisy:Valter Řehoř; Marcela Champboisy:Alexandra Sekulová-Skořepová; Romain Tournel:František Matoušek; Carlos Homenides de Histangua:Pavel Zatloukal; Louisa Homenides de Histangua:Zdeňka Haláková; Doktor Finache:Petr Burian; Štěpán:Miroslav Bezdíček; Yvetta:Danuše Klichová; Augustin Feraillon:Jaroslav Kyncl; Olympie Feraillonová:Milada Kuncová; Eugen, sluha:Zdeněk Maryška; Rugby:Karel Mišurec; Baptistin:Ferdinand Šnajberk
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners