Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalskabáty - hříšná ves

1/1
Theatre: Divadlo pracujících Gottwaldov
Stage: Divadlo pracujících Gottwaldow
Opening:
18. 6. 1960 Premiere
Call #: K 3 189 (ID=30658)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Drda

Producers

Stage Director:Karel Pokorný; Music:Jiří Srnka; Set Design:Antonín Gajdůšek (j.h.)

Cast

Marijána Plajznerová:Zora Kolovratová; Trepifajksl:Evžen Kubíček; Alois Piškytle:Otakar Moučka; Majdaléna Pučálková:Helena Kotoučová; Ondřej Tyburec:Antonín Ženčák; Dorotka:Eva Matalová; Honza Mračno:Josef Žáček; Mančinka:Miluše Hradská; Lupino:Jiří Letenský; Kníže Belzebub:Zdeněk Vašek; Marbulius:Jan Gross (alternation); Václav Kafka (alternation); JUDr. Solfernus:Bohumil Pastorek (alternation); Miloslav Doležel (alternation); JUDr. Belfegor:Jaroslav Švehlík (alternation); Václav Jeřábek (alternation); PhDr. a ThDr. Ichturiel:Stanislav Ebens
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): clippings
Other links
 
Partners