Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Talenty a ctitelé

1/1
Theatre: Zemské divadlo Ostrava
Ensemble: činohra Ostrava
Opening:
15. 5. 1947 Premiere
Call #: K 13 681 P (ID=30636)
Genre: Drama
Note:
Scéna není známa.

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr N. Ostrovskij; Translation:Bohumil Mathesius; Adaptation:Bohumil Mathesius

Producers

Stage Director:Zdeněk Hofbauer; Assistant Director:Bronislav Křanovský; Set Designer:Jan Obšil; Costume Designer:Josef Stejskal; Costume Designer:Marie Stejskalová

Cast

Alexandra Něgina:Jana Kalášková; Domna Pantělejevna:Anna Kratochvílová; Dulebov:Jan Matýsek; Bakin:Vladimír Krška; Velikatov:Jiří Roll; Meluzov:Miloš Pavlín; Smělská:Květa Šarhanová; Gromilov:Jiří Myron; Marakov:Hynek Němec; Migajev:František Benoni; Vasja:Radislav Koval; Natrena:Karla Genttnerová; Vlakvedoucí:Stanislav Procházka; Číšník:Bronislav Křanovský
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners