Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Svatba Krečinského

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
28. 11. 1946 Premiere
Call #: K 33 413 P (ID=30429)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr Vas. Suchovo-Kobylin; Translation:Bohumil Mathesius

Producers

Stage Director:Oldřich Lukeš; Set Designer:Jaroslav V. Staněk

Cast

Muromskij:Anastás Veselý; Lidočka:Vl. Bartáková (alternation); Dagmar Zezulková (alternation); Atujeva:O. Macková (alternation); Marie Bauerová (alternation); Nělkin:Petr Mareš; Krečinskij:Josef Kotačka; Rasplujev:Karel Špringer; Bek:Richard Šmerda; Fedor:Blažej Ingr; Tiška:Jaroslav Jirský; Policejní úředník:Jan Macek; Hlas:Miroslav Kouřil
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners