Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Pan vyslanec

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
20. 2. 1950 Premiere
Call #: K 33 809 P (ID=30411)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Krum Kjuljakov; Translation:Zdenka Hanzová

Producers

Stage Director:Miroslav Večeřa; Set Design:Jaroslav V. Staněk

Cast

Borsanov:Luděk Brom; Paní Borsanovová:Olga Výšková; Kiki:Jindra Leopoldová; Boko:Ivan Rehák; Bobikov:Bedřich Synek; Slečna Penkovová:Milada Svobodová; Zlatev:Ladislav Suchánek; Grmidolov:Jaroslav Jirský; Tikvarov:Milan Messani; Fani:Helena Horská; Susi:Anna Rohanová; Gevrasiev:Josef Toman; Kirčev:Ladislav Vacek; Občan:František Francl; Policista:Otakar Neoral
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners