Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Česká píseň

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo České Budějovice
Stage: Krajské oblastní divadlo České Budějovice
Opening:
9. 2. 1954 Premiere
Call #: K 31 662 P (ID=30255)
Genre: Concert
Note:
Slavnostní koncert k roku Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.
Účinkuje orchestr KOD, sólisté a sbor KOD, pěvecký sbor ZK Čs. rozhlasu.
Program:
A. Dvořák - "Domov můj" - předehra
B. Smetana - Z opery "Dvě vdovy" - 1. "Jitro krásné"
2. Arie Karoliny
3. "Vězeň přede dveřmi"
4. Trojzpěv Lidky, Toníka a Mumlala
5. "Musí nás mít Pánbůh rád"
Přestávka
A. Dvořák - Z opery "Jakobín" - Arie Terinky a dvojzpěv Terinky a Jiřího
A. Dvořák - Z opery "Rusalka" - Plesová scéna
B. Smetana - Z opery "Tajemství" - 1. "Žitko krásné"
2. Píseň Blaženky "Což ta voda"
3. Arie Bonifáce "Jsem voják"
4. Okteto "Ó klamné domnění"
B. Smetana - "Česká píseň"

Producers

Conductor:Jan Dostál; Set Designer:Joan Brehms; Music:Antonín Dvořák; Music:Bedřich Smetana

Cast

Zpívají:Eva Valentová; J. Peřinová; Miloš Zavřel; František Kokejl; J. Kejstová (j.h.); Jiří Císler; Božena Havlíčková; Josef Weber; Karel Cubert; Jiří Miegl
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners