Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Vyzvání k tanci (Večer baletu)

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo České Budějovice
Stage: Krajské oblastní divadlo České Budějovice
Opening:
15. 11. 1953 Premiere
Call #: K 9 161 P (ID=30246)
Genre: Ballet
Note:
Program:
J. Suk: Fantasie - Polonaise - op. 5
P. I. Čajkovskij: Spící krasavice (Úryvky z baletu)
J. Suk: V roztoužení - op. 22a
C. M. Weber: Vyzvání k tanci (Duch růže)
O. Nedbal: Śípková Růženka (Úryvek z baletu "Z pohádky do pohádky")

Spící krasavice

1/3

Vyzvání k tanci

2/3

Authors

Composer:Carl Maria von Weber; Libretto:Jan Rey

Producers

Choregrapher:Eduard Gabaj; Stage Director:Eduard Gabaj; Conductor:Bohumil Kysela; Costume Designer:František Veselý

Cast

Dívka:Libuše Roháčová; Chlapec:Jiří Skála; Duch růže:Eduard Gabaj; Kokety:L. Podzimková; Kokety:Marta Kmuníčková; Kokety:J. Krejčí

Šípková Růženka

3/3

Authors

Composer:Oskar Nedbal

Producers

Choregrapher:Slavibor Jindřich; Conductor:Bohumil Kysela; Set Designer:Joan Brehms; Costume Designer:František Veselý

Cast

Král:Karel Vašta; Královna:Vlasta Šmídová; Růženka:Marie Smitková; Princ:Eduard Gabaj; Stařena:Vlasta Vilská; Kuchař:František Kokejl; Duch času:Jiří Skála; Šašek:Eva Solanová; Podomek:Josef Weber; Myslivec:Miroslav Burda; Pážata:L. Podzimková; Pážata:Zdeňka Nelibová; Děvečky:J. Krejčí; Děvečky:Věra Pokorná; Děvečky:Vlasta Tomková; Dvořané:Jiřina Zedníková; Dvořané:Míla Peřinová; Komorné:Sylva Brejžková; Komorné:Marta Kmuníčková; Kuchtík:R. Pavlišová; Muzikanti:Karel Cubert; Muzikanti:Jiří Miegl; Rok:Libuše Roháčová; Leden:Věra Pokorná; Únor:Sylva Brejžková; Únor:Zdeňka Nelibová; Únor:Jiří Skála; Březen:L. Podzimková; Duben:J. Krejčí; Květen:Vlasta Tomková; Květen:Jiří Skála; Červen:Sylva Brejžková; Červen:Věra Pokorná; Červenec:Marta Kmuníčková; Srpen:L. Podzimková; Srpen:Zdeňka Nelibová; Září:J. Krejčí; Říjen:Eva Solanová; Říjen:Jiří Skála; Listopad:Vlasta Tomková; Prosinec:Marta Kmuníčková; Prosinec:J. Vranovský (j.h.); Prosinec:R. Pavlišová (j.h.)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners