Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Hádajú sa o rozumné

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Jihlava - Horácké divadlo
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
25. 2. 1951 Premiere
Call #: K 34 033 P (ID=30161)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Ilja Prachař

Producers

Stage Director:Evžen Sokolovský st.; Set Design:Miroslav Cygan

Cast

Ondřej Paděra:Josef Klicman; Mařena:Růžena Ledvinová; Růžena:Marie Chocholatá; Andrýs:Emil Wolf; Horký:Oldřich Vaverka; Tereza:Marie Šafaříková; Milena:Libuše Stojarová; Franta:Alois Bracek; Křápek:Josef Ježek (alternation); Richard Rubín (alternation); Křápčena:Jana Šedová; Štěpán:Otakar Janda; Žožiňák:Karel Gelnar; Andula:Růžena Gelnarová; Jura:Miroslav Vašta
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 4 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners