Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lékařem proti své vůli

1/1
Theatre: Horácké divadlo Jihlava
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
1. 9. 1947 Premiere
Call #: (ID=29996)
Genre: Drama
Note:
v soupisu repertoáru uveden rok 1948
na kartičce v lístkovém katalogu je připsáno: oprava dle sdělení HD Jihlava - 1947

Authors

Playwright/Dramatist:Moliere; Translation:Antonín Bernášek

Producers

Stage Director:Evžen Sokolovský st.; Set Design:Zdeněk März; Choregrapher:Karel Janda
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): clippings
Other links
 
Partners