Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Žebravý student

1/1
Theatre: Státní divadlo Ostrava
Ensemble: opereta Ostrava
Stage: Divadlo Jiřího Myrona Ostrava
Opening:
6. 6. 1959 Premiere
Call #: K 12 363 P (ID=29972)
Genre: Operette

Authors

Composer:Karl Millöcker; Libretto:Camillo Zell; Libretto:Richard Genée

Producers

Translation:Saša Razov; Conductor:Antonín Kašper; Stage Director:Mojmír Vyoral; Choregrapher:Emerich Gabzdyl; Chorus Master:František Čihánek; Set Designer:Jan Obšil; Costume Designer:Věra Tošenovská-Kanczucká (j.h.)

Cast

Palmatica:Zdeňka Poláčková; Laura:Liběna Astrová (alternation); Liběna Opletalová (alternation); Bronislava:Jiřina Hrušková (alternation); Marie Strnadová (alternation); Ollendorf:Kosťa Holubář; Romanowicz:Miroslav Barák; Kazimír:Oldřich Pika; Wagenheim:Josef Pecháček; Henrici:Zdeněk Růžička; Schweinitz:Raimund Mader; Richthofen:Karel Šíp st.; Onufrij:Pavel Nebeda; Enterich:Otakar Viktorin; Piffke:Antonín Bendík; Puffke:Rudolf Kubica; Jadwiga:Růžena Jančová; Jáchym:Břetislav Doskočil; Jakub:Karel Lupínek; Starosta:Mojmír Vyoral; Planetář:Kazimír Karbowiak
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Other links
 
Partners