Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Král Lear

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
15. 12. 1962 Premiere
Call #: K 8 960 P (ID=29855)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Antonín Dvořák; Assistant Director:Brigita Hertlová; Set Design:Václav Eliáš

Cast

Lear:Vladimír Štros; Goneril:Vlasta Mecnarowská; Regan:Milada Kuncová; Kordelie:Jana Tomečková; Král francouzský:Bronislav Poloczek; Vévoda burgundský:Karel Vašíček; Vévoda kornwalský:Miloš Pánek; Vévoda albanský:Miroslav Bezdíček; Hrabě z Kentu:Ivo Knotek; Hrabě z Glostru:Jiří Kroc; Edgar:Luděk Forétek; Edmund:Roman Mecnarowski; Oswald:Stanislav Waniek; Kuran:Milan Sova; Šašek:Viktor Maurer; Stařec:Milan Hlavín; Lékař:Jaroslav Roud; Rytíř Kentův:Karel Vašíček; 1. sloužící vévody z Kornwall:Petr Skarke; 2. sloužící vévody z Kornwallu:Bronislav Poloczek; Setník Edmundův:Petr Skarke; Herold:Bronislav Poloczek; Dáma:Lída Forétková; Posel:Miloš Jelínek
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners