Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Směry života

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Kolín
Stage: Městské oblastní divadlo Kolín
Opening:
15. 9. 1949 Premiere
Call #: K 18 002 P (ID=29812)
Genre: Drama
Note:
Výprava: F. V. Blažek
Scéna: J. Jurák

Authors

Playwright/Dramatist:František Xaver Svoboda

Producers

Stage Director:Vojta Záhořík; Set Design:Vít Blažek; Set Design:Josef Jurák

Cast

Soukupová:Darja Hajská; Božena:Naděžda Hlavínová (alternation); Helena Bártlová (alternation); Červenka:Svatopluk Horyna; Černý:Vojta Záhořík; Černá:Hana Zieglerová; Antonín:Miroslav Mokošín; Malík:Stanislav Jonáš
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners