Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Ženský zákon

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Kolín
Stage: Městské oblastní divadlo Kolín
Opening:
12. 12. 1953 Premiere
Call #: K 13 149 P (ID=29754)
Genre: Drama
Note:
muzikanti: soubor závodního klubu ROH při ONV v Kolíně

Authors

Playwright/Dramatist:Jozef Gregor Tajovský; Translation:Květa Marková

Producers

Stage Director:Pavel Rímský; Set Design:Zdeněk Pavel; Choregrapher:Slávka Hamouzová; Music:Ladislav Josef; Musical Preparation:Ladislav Josef

Cast

Zuza Javorová:Milada Davidová; Anička:Lily Hodáčová (alternation); Jitka Frantová (alternation); Jano Malecký:Vojta Záhořík; Mara:Darja Hajská; Miško:Antonín Černý; Dora Kalinová:Jožka Vanerová; Štěfko:Felix Šeplavý
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners