Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Talisman

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Jihlava - Horácké divadlo
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
21. 6. 1953 Premiere
Call #: (ID=29695)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Johann Nepomuk Nestroy; Translation:Ladislav Kulhánek

Producers

Stage Director:Radovan Kalina; Set Design:Luboš Vidlák; Music:Jan F. Fischer; Lyrics:Ota Ornest; Conductor:Štěpán Charvát

Cast

Titus Lišák:Božidar Vostřel; Paní z Cypřišova:Růžena Gelnarová; Ema:Zdeňka Černá (alternation); Ema:Arnoštka Mohelská; Konstanie:Libuše Stojarová; Flora Stříhavková:Zlatarjeva Jeřábková; Semínko:Alois Bracek; Monsieur Markýz:Milan Všelicha; Špunt:Josef Prýmek; Verunka Poklonková:Marie Tomášová (alternation); Miloslava Bělohorská (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners