Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Večer tříkrálový nebo Cokoli chcete

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Jihlava - Horácké divadlo
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
5. 9. 1953 Premiere
Call #: K 2 138 P (ID=29672)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Miroslav Janeček; Set Designer:Miloslav Rzounek (j.h.); Costume Designer:Vlasta Provazníková; Music:Přemysl Payer; Conductor:Štěpán Charvát

Cast

Orsino:Milan Bartůněk; Antonio:Luděk Forétek; Jiný kapitán:Josef Prýmek; Valentino:Božidar Vostřel; Curio:Čestmír Válek; Rytíř Tobiáš Říhal:Leopold Franc; Rytíř Ondřej Třasořitka:Alois Bracek; Malvolio:Jan Holubář; Fabiano:Jiří Holeček; Šašek:Luboš Vidlák; Olivie:Miloslava Bělohorská; Viola:Libuše Stojarová; Marie:Marie Beránková; Kněz:Josef Prýmek; 1. biřic:Alois Vrzal; 2. biřic:Milan Všelicha
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners